HOME | SECURITY DIVISION

SERVICES PROVIDED TO UPM STAFF:-

 

1. UPM STAFF VEHICLE STICKER APPLICATION                                          

Staff Vehicle Stickers are issued by the UPM Security Division (BKU) for permanent staff and university contracts to facilitate the process of inspecting staff vehicles entering the campus area. For application please complete this form PEND/BKU/BR01/PELEKAT01 and submit to the Security Division Office Counter.

                             

2. SCHEDULE TO OPEN/CLOSE DOORS IN THE CAMPUS

The Security Division is responsible for the access control of vehicles entering / exiting the campus. The following is the operating schedule for opening / closing gates on campus:-

 

3. DIRECTION SIGNAGE APPLICATION

The Security Division provides signage services for programs / activities held in the UPM campus. UPM staff and students can make an application by completing the OPR/BKU/BR03/TANDA Signboard Application Form in two (2) copies and submitted to the Security Division Counter at least three (3) days before the start date of the activity.

 

4. VEHICLE ESCORT SERVICE APPLICATION

The Security Division offers escort services to the vehicles of UPM invited guests (VIPs) who attend an activity / program held on the UPM campus. Applicants are required to complete the OPR/BKU/BR01/IRING Vehicle Escort Application Form in two (2) copies and submitted to the Security Division three (3) days before the activity is carried out.

SERVICES PROVIDED FOR UPM STUDENTS:-

 

1. UPM STUDENT VEHICLE STICKER

Student Vehicle Stickers are issued by the UPM Security Division (BKU) to UPM students to facilitate the process of inspecting student vehicles entering the campus area. For application please complete this form PEND/BKU/BR01/PELEKAT02 and submit to the Security Division Office Counter.

 

2. TRAFFIC SUMMON CHECKING

The Security Division is the traffic law enforcement force in the UPM campus (Universiti Putra Malaysia (Students' Discipline) Rules 2005> Part IV> Road Traffic Discipline). If you obtain a Traffic Offense Notice, please come to the UPM Security Counter to make payment. Please check your suit at http://www.e-saman.upm.edu.my/

 

3. DIRECTION SIGNAGE APPLICATION

The Security Division provides signage services for programs / activities held in the UPM campus. UPM staff and students can make an application by completing the OPR/BKU/BR03/TANDA Signboard Application Form in two (2) copies and submitted to the Security Division Counter at least three (3) days before the start date of the activity.

 

4. VEHICLE ESCORT SERVICE APPLICATION

The Security Division provides escort services to the vehicles of UPM invited guests (VIPs) who attend an activity / program held on the UPM campus. Applicants are required to complete the OPR/BKU/BR01/IRING Vehicle Escort Application Form in two (2) copies and submitted to the Security Division three (3) days before the activity is carried out.

SERVICES PROVIDED TO UPM VISITORS:-

 

1. UPM SERDANG CAMPUS MAP

The Security Division provides a map of the UPM campus (Serdang Campus) as a guide to all campus residents and visitors who deal with the University.

UPM SERDANG CAMPUS MAP

 

2. SCHEDULE OF OPEN/CLOSE DOORS IN UPM CAMPUS

The Security Division is responsible for the access control of vehicles entering / exiting the campus. The following is the operating schedule for opening / closing gates on campus:-

SCHEDULE OF OPEN/CLOSE DOORS IN UPM CAMPUS

article
Memahami Konsep Kedaulatan Undang-Undang
Apabila memahami tujuan sesuatu undang-undang, maka dalam perbincangan falsafah undang-undang, dijelmakan konsep kedaulatan undang-undang. Ramai antara kita tahu mengenai kewujudan konsep Kedaulatan Undang-Undang atau Rule of Law. Ramai juga yang mungkin telah mendalami maksud rule of law. Bagi negara, kedaulatan undang-undang adalah falsafah negara yang disenaraikan di nombor keempat dalam Rukun Negara. Ini menunjukkan kepentingan prinsip ini dalam negara kita. Dalam bahasa ringkas, kedaulatan undang-undang bermakna, kerajaan dan rakyat keseluruhannya terikat oleh undang-undang dan wajib mematuhi undang-undang. Definisi ini agak mudah, tetapi inilah prinsip utama dalam konsep kedaulatan undang-undang. Mungkin ada ahli perundangan yang mahu menambah elemen lain dalam definisi ini, tetapi elemen yang saya sebutkan itu menjadi dasar dan tidak ada definisi lain yang lebih rendah maksudnya. Tiga elemen asas AV Dicey, seorang ahli falsafah perlembagaan British, memperkenalkan kedaulatan undang-undang dengan tiga elemen asas; ketiadaan kuasa yang dilaksanakan secara sewenang-wenangnya; keluhuran undang-undang dan kuasa budi bicara yang terhad. Dalam perkembangan terkini, mahkamah, Parlimen dan pakar undang-undang perlembagaan yang lain menghuraikan konsep dan pengertian kedaulatan undang-undang, yang disebut Prinsip Moden Kedaulatan Undang-Undang. Prinsip baharu ini menyatakan bahawa semua undang-undang hendaklah berkesan ke hadapan, iaitu semua undang-undang hendaklah berkuat kuasa bagi penguatkuasaan masa depan dan tidak ada undang-undang retrospektif, di mana undang-undang memberi kesan terkebelakang. Beberapa lagi prinsip utama di bawah konsep kedaulatan undang-undang ialah, undang-undang hendaklah stabil, tidak mudah dan tidak berubah, badan kehakiman yang bebas, pemakaian prinsip semakan kehakiman dan kebebasan asasi. Di samping itu, prinsip yang lebih terkini dalam konsep kedaulatan undang-undang ialah mahkamah juga harus mudah diakses oleh masyarakat, prosesnya tidak mahal dan terbuka kepada orang ramai Ringkasnya, kedaulatan undang-undang mengandungi prinsip bahawa semua orang dan institusi tertakluk kepada dan bertanggungjawab kepada undang-undang yang sedang dikuatkuasakan. Ia membawa maksud pentadbiran yang berlandaskan undang-undang; bukan yang dipelopori oleh pemerintah semata-mata. Oleh itu di bawah konsep kedaulatan undang-undang membawa maksud akauntabiliti kerajaan, akses yang sama ke muka pengadilan, badan kehakiman yang cekap dan undang-undang yang jelas, undang-undang umumnya stabil dan perlindungan hak asasi manusia. Kita mempunyai semua prinsip pengisisan kedaulatan undang-undang ini dalam Perlembagaan walaupun kita tidak mempunyai peruntukan khusus yang menyebut mengenai kedaulatan undang-undang. Dari segi sejarah Perlembagaan, pada awal penggubalannya, dalam deraf Perlembagaan, prinsip kedaulatan undang-undang ini dinyatakan dengan jelas dalam satu daripada peruntukan Perlembagaan. Namun, selepas perbahasan, peruntukan berkenaan digugurkan daripada deraf terakhir Perlembagaan Persekutuan. Justeru, dalam memenuhi konsep kedaulatan undang-undang kita terpaksa melihat kepada keseluruhan peruntukan perlembagaan dengan 'menarik keluar' prinsip yang boleh dikelaskan sebagai prinsip kedaulatan undang-undang. Prinsip kedaulatan undang-undang berkaitan hak asasi ada dalam Bahagian II Perlembagaan, kebebasan kehakiman ada dalam Perkara 125 dan beberapa peruntukan lain. Prinsip Kebertanggungjawaban kerajaan ada dalam Perkara 43(3) Perlembagaan yang menyatakan bahawa kerajaan bertanggungjawab secara kolektif kepada Parlimen. Undang-undang yang tidak berkesan ke belakang ada dalam Perkara 7 Perlembagaan sebagai sebahagian kebebasan asasi. Undang-undang yang jelas dan stabil dapat dilihat dalam amalan. Ia tidak dibukukan dalam bentuk peruntukan dalam Perlembagaan Persekutuan. Garis panduan jelas Berkaitan konsep kedaulatan undang-undang dan prinsip pentadbiran Islam, kedua-duanya tidak jauh beza. Islam meletakkan garis panduan jelas kepada tanggungjawab pemerintah dan rakyat. Sebagai contoh ketara, Islam mensyariatkan perbincangan dalam konsep syura. Islam meletakkan tanggungjawab pemerintah untuk menghormati yang diperintah dengan meletakkan hak-hak tertentu dan meletakkan juga tanggungjawab pemerintah untuk taat kepada perintah Allah. Oleh itu, semua prinsip dalam konsep kedaulatan undang-undang itu wujud dalam sistem pentadbiran Islam. Pada umumnya, prinsip pentadbiran Islam tidak jauh beza daripada prinsip kedaulatan undang-undang dimasyhurkan Barat itu. Perbezaan ketara hanya berkisar sekitar sumber konsep berkenaan. Mungkin ulama atau cendekiawan Islam perlu bekerja dan berfikir lebih kuat untuk berijtihad dan menjelaskan bahawa prinsip kedaulatan undang-undang yang berasaskan wahyu Allah itu lebih baik dalam aplikasinya. Oleh: Dr. Shamrahayu Abd Aziz Sumber: www.bharian.com.my (06 Mei 2015)
Memahami Konsep Kedaulatan Undang-Undang
Mudah Kongsi Maklumat Peribadi Punca Kebocoran Data
Mudah Kongsi Maklumat Peribadi Punca Kebocoran Data
Rasuah Merompak Ekonomi Negara
Rasuah Merompak Ekonomi Negara
More Articles...
news
AUDIT PEMATUHAN DAN PEMERIKSAAN POLIS BANTUAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AUDIT PEMATUHAN DAN PEMERIKSAAN POLIS BANTUAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
9 Februari 2023 - Pihak PDRM dari Jabatan Pencegahan Jenayah & Keselamatan Komuniti (JPJKK), IPK Selangor yang diketuai oleh Supt. Mohamad Sajidan bin Abdul Sukor telah menjalankan Pemeriksaan & Pemantauan ke atas pasukan Polis Bantuan UPM bertujuan memastikan pasukan Polis Bantuan di bawah Kontingen Selangor mematuhi semua undang-undang, peraturan-peraturan, Perintah Tetap Ketua Polis Negara (PTKPN) serta arahan-arahan yang dikeluarkan dari masa ke semasa oleh PDRM. Antara skop pemeriksaan yang dijalankan ialah pergerakan kawad anggota, sijil perlantikan & kad kuasa, senjatapi & peluru, kenderaan pasukan, gari & t-baton dan sebagainya.
announcement
No quotation.


FURTHER INFORMATION: http://etender.upm.edu.my

No job vacancy.


FURTHER INFORMATION: eJOBS

activities
follow us
fb.png
insta.png
WWDYEA0:04:51